మీరు ఏదైనా ఒక ఫైలును ఒక సైట్ లో అప్లోడ్ చేసి పెట్టారు. ఎవరైనా ఆ ఫైల్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆదాయం వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇది సాధ్యమేనా? అనుకుంటున్నారా? అవును ముమ్మాటికీ సాధ్యమే! ఆన్లైన్ లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఈ సౌకర్యాన్ని కలిపిస్తున్నాయి.  More Read
********************************

Popular Posts

Recent Posts